Kategoria:

Zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów

termin

klasa

nauczyciel prowadzący

Cudze chwalicie…..kółko polonistyczne

Czwartek 7 lekcja

4 - 6

Sylwia Alasińska

Kółko polonistyczne

Poniedziałek  7 lekcja

4 - 6

Beata Barczuk

Rozwijanie zainteresowań technicznych  i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Środa 8-9 lekcja

4 - 6

Wiesław Paterak

Od niteczki do karteczki….kółko plastyczne

Poniedziałek 6-7 lekcja

4 - 6

Jolanta Milc

Chór szkolny

Piątek 7– 8 lekcja

1 - 6

Karolina Tomaszewska

Ćwiczenia i zabawy przy muzyce

Środa 7 lekcja

1 - 6

Sylwia Alasińska

Kółko przyrodnicze

Poniedziałek 7 lekcja

4 - 6

Iwona Szram

Kółko historyczne

Wtorek 7 lekcja

6

Magdalena Wach

Kółko historyczne

Środa 7 lekcja

4 -5

Krystyna Wider

Kółko plastyczne

Piątek 8 lekcja

1 - 6

Jolanta Kowalik-Kulig

Kółko teatralne

Piątek 8 lekcja

4 -6

Monika Kwit

Dodatkowy język niemiecki

Czwartek 6 lekcja

3b

Wioletta Zych

Dodatkowy język niemiecki

Wtorek 6 lekcja

4c

Wioletta Zych

Kółko teatralne

Piątek 5 lekcja

2a

Kamila Kędroń

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

Czwartek 5 lekcja

3a

Barbara Dobrzycka-Baścik

Kółko z języka angielskiego

Czwartek 7 lekcja

5 - 6

Iwona Kurowska-Rogalska

Kółko z języka angielskiego

Środa 6 lekcja

2 - 3

  Agnieszka  Birecka

Kółko z języka angielskiego

Środa lekcja 7

4 - 5

Agnieszka Birecka

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

Czwartek 6 lekcja

1b

Monika Kujko

Zajęcia artystyczne

Czwartek 5 lekcja

1a

Władysława Migała

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

Poniedziałek  5 lekcja

3b

Małgorzata Witos

Gry i rozrywki umysłowe

Środa  8 lekcja

2d

Barbara Guzdek

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

Piątek 5 lekcja

3e

Małgorzata Wąsik

Kółko matematyczne

Wtorek 5 lekcja

3c

 Maria Łasica

Zajęcia sportowe

sks

Wtorek 7- 8 lekcja

4

Joanna Walczak

Piłka nożna

Czwartek 7- 8 lekcja

4 -6

Ireneusz Klimecki

Lekkoatletyka

Czwartek 7 – 8 lekcja

4 - 6

Paweł Pieróg

Zajęcia wspomagające

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Wtorek 5 lekcja

1a

Władysława Migała

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Wtorek 6 lekcja

3a

Barbara Dobrzycka-Baścik

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Wtorek 5 lekcja

2c

Aneta Grabowiecka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Czwartek 6 lekcja

2a

Kamila Kędroń

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Środa 5 lekcja

3d

Krystyna Wider

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Środa 6 lekcja

3b

Małgorzata Witos

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Wtorek 6 lekcja

2e

Wioletta Zych

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Środa 7 lekcja

2d

Barbara Guzdek

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Środa 6 lekcja

2b

Małgorzata Kwitowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Poniedziałek 6 lekcja

3e

Małgorzata Wąsik

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Środa 6 lekcja

3c

Maria Łasica

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. angielski

Środa 7 lekcja

4 - 6

Iwona Kurowska-Rogalska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski

Piątek 9 lekcja

4 - 6

Monika Kwit

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski

Czwartek 7 lekcja

5

Beata Barczuk

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - matematyka

Poniedziałek 8 lekcja

5

Danuta Pyrcz

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - matematyka

Czwartek 7 lekcja

6

Danuta Pyrcz

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - matematyka

Wtorek 7 lekcja

4

Aleksandra Feret

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - przyroda

Czwartek 7 lekcja

4 - 6

Iwona Szram

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - przyroda

Poniedziałek 7 lekcja

6a

Joanna Walczak