Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach

Piotr Kędroń
Odsłony: 3887

  Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2019/2020 do 14 maja w dzienniku elektronicznym pojawią się przewidywane oceny z poszczególnych przedmiotów. Ocena przewidywana to informacja o obecnie proponowanej ocenie na koniec roku szkolnego. Może ona ulec zmianie, tzn. może być wyższa lub niższa, wszystko zależy od dalszych ocen, które uzyska uczeń do 17 czerwca.

W związku z obowiązującym czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły zmieniły się zasady wystawiania oceny końcoworocznej oraz uzyskiwanych ocenach w trakcie nauczania zdalnego.

Szczegółowe sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych zajęć można przeczytać klikając na ten tekst (wymaga logowania na konto ucznia) lub odbierając wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus, która została wysłana do wszystkich rodziców.

Ocena końcoworoczna będzie wystawiana na podstawie ocen uzyskanych przed 25 marca oraz ocen otrzymanych podczas nauczania zdalnego, stąd ważne jest aby uczniowie na bieżąco wywiązywali się z otrzymanych zadań i uczestnictwa w zajęciach online.