Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach

Piotr Kędroń
Odsłony: 4351

We wtorek, 1 września rozpoczynamy stacjonarną naukę w naszej szkole. W tym roku inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021 będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi według dwóch scenariuszy, uzależnionych od pogody.

 

 

 

Scenariusz 1- jeśli nie będzie opadów atmosferycznych (uczniowie i rodzice/opiekunowie mają ze sobą maseczki):

Uczniowie klas 1-4 przychodzą do szkoły na godzinę 930 i spotykają się w salach z wychowawcą:

klasa 1a – 107                    klasa 1b – 110
klasa 2a – 3                        klasa 2b – 5                        klasa 2c – 109
klasa 3a – 111                    klasa 3b – 112                   klasa 3c – 114
klasa 4a – 312                    klasa 4b – 210                   klasa 4c – 212.  

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający uczniów obowiązkowo muszą mieć zasłonięte usta i nos na terenie szkoły (włącznie z boiskiem) oraz muszą zdezynfekować ręce wchodząc do szkoły.

Po spotkaniu z wychowawcami uczniowie wychodzą z sal w odstępach czasowych i udają się na boisko szkolne. O godzinie 1000 uroczyście rozpoczynamy inaugurację roku szkolnego 2020/2021.

Uczniowie i rodzice będąc na boisku trawiastym muszą mieć założone maseczki i zachować odpowiedni dystans wskazany przez wychowawcę klasy.

Po uroczystości uczniowie wraz z rodzicami opuszczają boisko szkolne prze otwartą bramę główną.

Uczniowie klas 5-8 przychodzą do szkoły na godzinę 1030 i spotykają się w salach z wychowawcą:

klasa 5a – 201                    klasa 5b – 200
klasa 6a – 1                        klasa 6b – 4                        klasa 6c – 210
klasa 6d – 209                    klasa 6e – 311                  
klasa 7a – 312                    klasa 7b – 2                        klasa 7c – 310
klasa 7d – 207                    klasa 7e – 305
klasa 8a – 213                    klasa 8b – 212                   klasa 8c – 215

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający uczniów obowiązkowo muszą mieć zasłonięte usta i nos na terenie szkoły (włącznie z boiskiem) oraz muszą zdezynfekować ręce wchodząc do szkoły.

Po spotkaniu z wychowawcami uczniowie wychodzą z sal w odstępach czasowych i udają się na boisko szkolne. O godzinie 1100 uroczyście rozpoczynamy drugą część inauguracji roku szkolnego 2020/2021.

Uczniowie i rodzice będąc na boisku trawiastym muszą mieć założone maseczki i zachować odpowiedni dystans wskazany przez wychowawcę klasy.

Po uroczystości uczniowie wraz z rodzicami opuszczają boisko szkolne przez otwartą bramę główną.

Ze względów bezpieczeństwa 01 września do szkoły nie może przyjść uczeń, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Jeśli rodzic/opiekun nie wyraża zgody na udział dziecka w inauguracji roku szkolnego na boisku może przyprowadzić dziecko na spotkanie z wychowawcą lub wysłać do szkoły 2 września.

Scenariusz 2– złe warunki atmosferyczne (rodzice/opiekunowie mają ze sobą maseczki):

Uczniowie klas 1-4 przychodzą do szkoły na godzinę 930 i spotykają się w salach z wychowawcą:

klasa 1a – 107                    klasa 1b – 110
klasa 2a – 3                        klasa 2b – 5                        klasa 2c – 109
klasa 3a – 111                    klasa 3b – 112                   klasa 3c – 114
klasa 4a – 312                    klasa 4b – 210                   klasa 4c – 212.  

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający uczniów obowiązkowo muszą mieć zasłonięte usta i nos na terenie szkoły oraz muszą zdezynfekować ręce wchodząc do szkoły.

Po spotkaniu z wychowawcami uczniowie klas 1 wychodzą z sal w odstępach czasowych i udają się na hol na parterze. O godzinie 1000 uroczyście rozpoczynamy inaugurację roku szkolnego 2020/2021 (tylko uczniowie klas 1). Po uroczystości opuszczają hol przez drzwi otwierające się na boisko szkolne.

Uczniowie klas 5-8 przychodzą do szkoły na godzinę 1030 i spotykają się w salach z wychowawcą:

klasa 5a – 201                    klasa 5b – 200
klasa 6a – 1                        klasa 6b – 4                        klasa 6c – 210
klasa 6d – 209                    klasa 6e – 311                  
klasa 7a – 312                    klasa 7b – 2                        klasa 7c – 310
klasa 7d – 207                    klasa 7e – 305
klasa 8a – 213                    klasa 8b – 212                   klasa 8c – 215

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający uczniów obowiązkowo muszą mieć zasłonięte usta i nos na terenie szkoły oraz muszą zdezynfekować ręce wchodząc do szkoły.

Po spotkaniu z wychowawcami uczniowie klas 5-8 wychodzą z sal w odstępach czasowych i udają się w kierunku klatki schodowej wskazanej przez wychowawcę:

  • główna klatka schodowa (od strony wejścia głównego) z sal: 312, 305, 200,212, 213, 215, 1
  • klatka schodowa (od strony murów obronnych) z sal: 310, 311, 201, 207,209,210,4,2

Uroczyste otwarcie boiska szkolnego odbędzie się w następnym możliwym terminie, kiedy warunki atmosferyczne na to pozwolą.