Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach

Piotr Kędroń
Odsłony: 2407

Od poniedziałku 18 stycznia uczniowie klas 1-3 będą mieli zajęcia stacjonarne w szkole. Zmianie ulega plan lekcji dla wszystkich klas, który został już opublikowany na stronie internetowej.

Zajęcia na terenie placówki będą odbywały się w tzw. reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi MEiN, GIS i MZ. Uczniowie klas 1-3 przychodzą do szkoły w wyznaczonych przedziałach czasu, wchodząc przez wyznaczone wejścia (główne i od strony murów obronnych):

 

 

godziny przyprowadzania/przyjść dzieci do szkoły

od poniedziałku do piątku 

07:50 - 08:00 

08:05 - 08:15 

08:20 - 08:30 

08:35 - 08:45 

wejście główne nr 1
(od strony kościoła) 

2b 

3c 

3a 

3b 

wejście nr 2 

(od strony murów obronnych) 

1b 

1a 

2a 

2c 

 

 

Rodzice odprowadzają dzieci tylko do wyznaczonego wejścia do szkoły. Wszystkie zajęcia odbywają się w jednej sali lekcyjnej. Na przerwę wychodzi tylko jedna klasa, tak aby uczniowie nie mieli ze sobą styczności. Uczniowie opuszczają budynek szkoły w ciągu 10 minut po zakończeniu ostatniej lekcji. Każda klasa ma swój indywidualny plan dnia, uwzględniający różne godziny rozpoczynania i zakończenia lekcji.

Opieka świetlicowa jest tylko dla dzieci rodziców, którzy pracują i nie mogą nimi zaopiekować się. Na świetlicy uczniowie z różnych klas będą mieli ze sobą kontakt, ograniczony do minimum organizacyjnego. Obiady będą od środy 20 stycznia 2021 r..

Szczegółowe informacje można uzyskać od wychowawców klas. Kontakt z nauczycielem na terenie placówki jest możliwy tylko w formie elektronicznej lub telefonicznie.

Dokumenty organizacyjne:

  1. Zasady organizacji pracy szkoły
  2. Procedury ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid - informacja dla rodzica