Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach

monitoring wizyjny

Odsłony: 11221

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą przy ulicy Curie-Skłodowskiej 9, 48-340 Głuchołazy, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany (wejście do szkoły, korytarze, podwórko). Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Curie-Skłodowskiej 9 w Głuchołazach.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem

 

Kategoria: