Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
Piotr Kędroń

We wtorek 22.06.2021 r. o godz. 17:00 odbędzie się konferencja online Opolskiego Kuratora Oświaty, z udziałem przedstawicieli Podmiotu leczniczego, adresowanej do rodziców uczniów szkół podstawowych (w związku z włączeniem grupy nastolatków w wieku 12+ do programu szczepień) i ponadpodstawowych na temat programu szczepień nastolatków.

link do spotkania => https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I2ODFmMWItZTczOS00ZWZhLWExNjMtOWQ3OGMxYWU1MWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215c96fbb-a7d3-4d5f-9f38-67ccbedad6ba%22%2c%22Oid%22%3a%2247a4b337-f8d4-47d8-835c-b90c5d25d58c%22%7d

Piotr Kędroń

 Od poniedziałku 31 maja wszyscy uczniowie mają lekcje stacjonarne w szkole zgodnie z planem lekcji opublikowanym na stronie internetowej szkoły. Uczniowie klas 1-3 rozpoczynają lekcję o godzinie 800.

Przypominamy, że w szkole obowiązują szczegółowe wytyczne sanitarne MEiN, MZ, i GIS. Uczniowie w części wspólnej (m.in. korytarze, toalety) muszą zasłaniać nos i usta maseczką. Szatnie dla uczniów klas 4-8 nadal pozostają wyłączone z użytkowania.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 4 czerwca (piątek po „Bożym Ciele”) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Szczegółowe wytyczne => Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych