Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
Piotr Kędroń
Od poniedziałku 17 czerwca skrócenie lekcji jest odwołane. Dzisiejsze ochłodzenie i prognoza niższych temperatur powietrza umożliwia przeprowadzenie 45 minutowych zajęć. 
Piotr Kędroń

W związku z utrzymującymi się upałami i prognozami temperatur powietrza w ciągu najbliższych dni, lekcje będą nadal skrócone aż do odwołania.

Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z planem. Uczniowie oczekujący na autobusy szkolne będą objęci opieką świetlicową w salach o najmniejszym nasłonecznieniu. 
Harmonogram dzwonków:

 

 
 
Piotr Kędroń


Uczniowie VIII klasy będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń będzie mógł otrzymać od dyrektora szkoły 12 czerwca. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 14 czerwca  od godz. 1000.

 
 
Piotr Kędroń

 

  

Drodzy Rodzice, przypominamy, że w ramach wzmocnienia współpracy w zakresie monitorowania bezpieczeństwa w szkole, na parterze przy sali nr 1 znajduje się anonimowa skrzynka na sygnały, do której można wrzucać informacje dotyczące zagrożeń i działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Piotr Kędroń

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 17 do 28 czerwca br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

✔️ we wrześniu 2019 r. będą uczyć się w kl. VII lub VIII szkoły podstawowej, 
w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;

✔️ w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,80 😃

✔️ w roku szkolnym 2018/2019 z trzech wybranych przedmiotów:

🧠 matematycznych 
🦋 przyrodniczych 
💻 informatycznych 
🇪🇺 języków obcych nowożytnych 
📊 przedsiębiorczości 
💾 przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych 
uzyskali średnią nie niższa niż 4,60 😃

– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2018 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto).

Wniosek, regulamin oraz oświadczenia do pobrania w linku poniżej ⬇️⬇️⬇️⬇️😃😃😃

https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iii/