Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
Piotr Kędroń

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
   
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
   
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
   
 4. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu z czarnym tuszem i linijki.
   
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
   
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
   
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
   
 9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
    
 10. Po zakończonym egzaminie zdający udaje się do wyjścia i opuszcza teren szkoły.
 
 
Piotr Kędroń

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

trudna sytuacja sprawiła, że nie możemy jeszcze spotkać się w naszej szkole. Wykorzystując cyfrowe zaplecze edukacyjne, udostępniamy listę uczniów przypisanych do poszczególnych klas:

uczniowie klas 1 (proszę kliknąć na ten tekst).

Aby móc zobaczyć listę należy wpisać hasło, które zostało do Państwa wysłane SMS na numer podany podczas rekrutacji.

Pierwszoklasistów od września czeka wiele niespodzianek. Jedną z nich jest innowacja z języka angielskiego. Uczniowie klas pierwszych będą mieli dodatkowe godziny nowatorskich zajęć językowych. Szczegóły w prezentacji poniżej:

Przypominamy, że nie muszą Państwo kupować żadnych podręczników (oprócz religii). Wszystkie materiały edukacyjne nasi uczniowie otrzymają we wrześniu. Informacje organizacyjne zostaną opublikowane na stronie internetowej w drugiej połowie sierpnia.

Do zobaczenia ;-)

 

 

Piotr Kędroń

dzień

informacja

piątek 12 czerwca

Dzień wolny od zajęć zdalnych

(tylko zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów rodziców pracujących)

poniedziałek 8 czerwca

wtorek 9 czerwca

środa 10 czerwca

Ostatnie terminy konsultacji klas 4-8 – zapisy elektroniczne do 6 czerwca poprzez arkusz:

(kliknij, aby zapisać się)

wtorek 16 czerwca

środa 17 czerwca

czwartek 18 czerwca

Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć zdalnych (tylko zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów rodziców pracujących)

piątek 26 czerwca

Zakończenie roku szkolnego.

Dzień wolny od zajęć zdalnych

Szczegółowy harmonogram odbioru świadectw zostanie podany w ostatnim tygodniu nauki.

 

Piotr Kędroń

W pierwszym tygodniu czerwca 1-5 będzie możliwość konsultacji uczniów z nauczycielami przedmiotów matemetyczno-przyrodniczych. Uczeń przychodząc na konsultacje przynosi podpisane przez rodzica oświadczenie:
(pobierz dokument).

Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa prosimy zapisywać się na poszczególne konsultacje wypełniając poniższy formularz:

konsultacje 01-05 czerwca dla uczniów klas 4-7 mat-przy
pierwsze zapisy do 29 maja
 

Piotr Kędroń

Konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych odbędą się według harmonogramu:

dzień

przedmiot

klasa

godzina

sala lekcyjna

środa
27 maja

matematyka

8ab

1100

210

matematyka

8c

900

215

 

 

 

 

 

czwartek
28 maja

język polski

8a

900

210

język polski

8b

1400

212

język polski

8c

1100

215

 

 

 

 

 

piątek

29 maja

język angielski

8a

1400

210

język angielski

8b

1100

212

język angielski

8c

1400

210

 

Uczniowie przychodzą na wybraną godzinę przynosząc ze sobą podpisane przez rodzica oświadczenie.