Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
Piotr Kędroń

Od wtorku będą możliwe konsultacje uczniów klas 8 z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, język angielski, matematyka). Uczeń przychodząc na konsultacje przynosi podpisane przez rodzica oświadczenie:
(pobierz dokument)

 Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa prosimy zapisywać się na poszczególne spotkania wypełniając poniższy formularz:

konsultacje 25-29 maja
pierwsze zapisy do 24 maja

Szczegółowy harmonogram konsultacji (dzień i godzina) zostanie udostępniony w poniedziałek.
Co tydzień będzie można zapisywać się na kolejne konsultacje.
  

Piotr Kędroń

  Zgodnie z rozporządzeniem, Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25 maja rozpoczynamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla  uczniów klas 1-3.

  Prosimy, aby rodzice uczniów, którzy wysłali w formie elektronicznej Oświadczenie, dostarczyli wersje papierową przyprowadzając ucznia do szkoły. Ponadto zgodnie z procedurami prosimy o podpisanie i dostarczenie do szkoły deklaracji
(pobierz dokument).

  Wszystkich uczniów naszej szkoły obowiązuje „nauczanie zdalne”. Od poniedziałku ulegnie zmianie harmonogram umieszczania materiałów dla uczniów, tzw. e-plan. Ze względów organizacyjnych może pojawić się najpóźniej 25 maja.

Wytyczne, związane z bezpieczeństwem, zostaną opublikowane, najpóźniej 23 maja. 

 
 
Piotr Kędroń

W związku z możliwością organizacji zajęć opiekuńczych od 25 maja, prosimy pracujących rodziców/opiekunów o wypełnienie oświadczeń, które będą deklaracją przyprowadzenia ucznia klasy 1-3 do szkoły.

By móc zorganizować pracę szkoły, prosimy o dostarczenie podpisanych oświadczeń do 19 maja w formie papierowej lub przesłać elektronicznie skan/zdjęcie na adres mailowy szkoły.

Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać w wersji papierowej przy wejściu do szkoły. Przed podpisaniem proszę zapoznać się z „Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach”.

Pobierz:

Szkoła jest czynna codziennie od 800-1600. Adres mailowy szkoły to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Piotr Kędroń

Na podstawie § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) ustalone zostały kryteria końcoworocznej oceny z zachowania.

Szczegółowe kryteria oceny z zachowania można przeczytać klikając na ten tekst (wymaga logowania na konto ucznia) lub odbierając wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus, która została dziś wysłana do wszystkich rodziców.

Od 14 maja będzie można w dzienniku elektronicznym zapoznać się z przewidywanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów i zachowania w klasach 4-8 oraz przewidywaną oceną opisową w klasach 1-3.

Piotr Kędroń


Do harmonogramu, umieszczania materiałów edukacyjnych (e-planu), dodano konsultacje dla uczniów z nauczycielami uczącymi. Zgodnie z e-planem nauczyciel w określonych godzinach będzie online w aplikacji Teams i poprzez czat lub w spotkaniu w danej grupie klasowej uczeń może połączyć się i zadać pytania, poprosić o wyjaśnienia odnośnie publikowanych materiałów.

Wpis na planie, np. k.jpol.1200 oznacza: konsultacje z języka polskiego o 1200.

e-plan - harmonogram umieszczania materiałów edukacyjnych znajduje się w zakładce e-learning.

Piotr Kędroń

  Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2019/2020 do 14 maja w dzienniku elektronicznym pojawią się przewidywane oceny z poszczególnych przedmiotów. Ocena przewidywana to informacja o obecnie proponowanej ocenie na koniec roku szkolnego. Może ona ulec zmianie, tzn. może być wyższa lub niższa, wszystko zależy od dalszych ocen, które uzyska uczeń do 17 czerwca.

W związku z obowiązującym czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły zmieniły się zasady wystawiania oceny końcoworocznej oraz uzyskiwanych ocenach w trakcie nauczania zdalnego.

Szczegółowe sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych zajęć można przeczytać klikając na ten tekst (wymaga logowania na konto ucznia) lub odbierając wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus, która została wysłana do wszystkich rodziców.

Ocena końcoworoczna będzie wystawiana na podstawie ocen uzyskanych przed 25 marca oraz ocen otrzymanych podczas nauczania zdalnego, stąd ważne jest aby uczniowie na bieżąco wywiązywali się z otrzymanych zadań i uczestnictwa w zajęciach online.