Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
Piotr Kędroń

W związku z możliwością organizacji zajęć opiekuńczych od 25 maja, prosimy pracujących rodziców/opiekunów o wypełnienie oświadczeń, które będą deklaracją przyprowadzenia ucznia klasy 1-3 do szkoły.

By móc zorganizować pracę szkoły, prosimy o dostarczenie podpisanych oświadczeń do 19 maja w formie papierowej lub przesłać elektronicznie skan/zdjęcie na adres mailowy szkoły.

Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać w wersji papierowej przy wejściu do szkoły. Przed podpisaniem proszę zapoznać się z „Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach”.

Pobierz:

Szkoła jest czynna codziennie od 800-1600. Adres mailowy szkoły to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Piotr Kędroń

Na podstawie § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) ustalone zostały kryteria końcoworocznej oceny z zachowania.

Szczegółowe kryteria oceny z zachowania można przeczytać klikając na ten tekst (wymaga logowania na konto ucznia) lub odbierając wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus, która została dziś wysłana do wszystkich rodziców.

Od 14 maja będzie można w dzienniku elektronicznym zapoznać się z przewidywanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów i zachowania w klasach 4-8 oraz przewidywaną oceną opisową w klasach 1-3.

Piotr Kędroń


Do harmonogramu, umieszczania materiałów edukacyjnych (e-planu), dodano konsultacje dla uczniów z nauczycielami uczącymi. Zgodnie z e-planem nauczyciel w określonych godzinach będzie online w aplikacji Teams i poprzez czat lub w spotkaniu w danej grupie klasowej uczeń może połączyć się i zadać pytania, poprosić o wyjaśnienia odnośnie publikowanych materiałów.

Wpis na planie, np. k.jpol.1200 oznacza: konsultacje z języka polskiego o 1200.

e-plan - harmonogram umieszczania materiałów edukacyjnych znajduje się w zakładce e-learning.

Piotr Kędroń

  Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2019/2020 do 14 maja w dzienniku elektronicznym pojawią się przewidywane oceny z poszczególnych przedmiotów. Ocena przewidywana to informacja o obecnie proponowanej ocenie na koniec roku szkolnego. Może ona ulec zmianie, tzn. może być wyższa lub niższa, wszystko zależy od dalszych ocen, które uzyska uczeń do 17 czerwca.

W związku z obowiązującym czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły zmieniły się zasady wystawiania oceny końcoworocznej oraz uzyskiwanych ocenach w trakcie nauczania zdalnego.

Szczegółowe sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych zajęć można przeczytać klikając na ten tekst (wymaga logowania na konto ucznia) lub odbierając wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus, która została wysłana do wszystkich rodziców.

Ocena końcoworoczna będzie wystawiana na podstawie ocen uzyskanych przed 25 marca oraz ocen otrzymanych podczas nauczania zdalnego, stąd ważne jest aby uczniowie na bieżąco wywiązywali się z otrzymanych zadań i uczestnictwa w zajęciach online.
 

 

Piotr Kędroń

Od 15 kwietnia będzie kilka zmian w sposobie organizacji „nauczania zdalnego”:

 1. Materiały nadal będą umieszczane na platformie edukacyjnej w zakładce e-learning, ale żeby móc je odczytać uczeń będzie musiał zalogować się do szkoły w chmurze (instrukcja poniżej)

Do logowania używamy szkolnego loginu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz własnego hasła, które podaliśmy podczas pierwszego logowania. W celu zresetowania hasła należy skontaktować się z wychowawcą – to jedyna możliwość.

 1. Do kontaktów z nauczycielami służy poczta szkolna oraz aplikacja Teams. Do nauczycieli należy wysyłać e-maile tylko z aplikacji Outlook w Office 365. 
   
 2. Uczniowie wysyłają prace i informacje zwrotne tylko ze szkolnych e-mali (login do Office 365 jest jednocześnie adresem mailowym) lub w aplikacji Teams.
   
 3. Uczniowi wolno nie wykonać jednej pracy zdalnej, za brak każdej następnej będą konsekwencje, także w postaci oceny. Praca zdalna wykonana po terminie może mieć niższą ocenę – decyduje nauczyciel.
   
 4. Uczeń może dostarczyć pracę zdalną wykonaną własnoręcznie w formie papierowej do szkoły według harmonogramu konsultacji (zakładka e-learning na stronie szkoły) – dotyczy uczniów niemających dostępu do sieci Internet.

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA: 

Piotr Kędroń

20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane

1.      Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.

2.      Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.

3.      Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.

4.      Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.

5.      Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.

6.      Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.

7.      Nie zapisuj haseł na kartkach.

8.      Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.

9.      Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.

10.  Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point.

11.  Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.

12.  Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.

13.  Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.

14.  Wykonuj regularne kopie zapasowe.

15.  Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.

16.  Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.

17.  Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.

18.  Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.

19.  Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.

20.  Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.

Źródło:www.uodo.gov.pl