Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
Piotr Kędroń

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
   
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
   
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
   
 4. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu z czarnym tuszem i linijki.
   
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
   
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
   
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
   
 9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
    
 10. Po zakończonym egzaminie zdający udaje się do wyjścia i opuszcza teren szkoły.
 
 
Piotr Kędroń

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

trudna sytuacja sprawiła, że nie możemy jeszcze spotkać się w naszej szkole. Wykorzystując cyfrowe zaplecze edukacyjne, udostępniamy listę uczniów przypisanych do poszczególnych klas:

uczniowie klas 1 (proszę kliknąć na ten tekst).

Aby móc zobaczyć listę należy wpisać hasło, które zostało do Państwa wysłane SMS na numer podany podczas rekrutacji.

Pierwszoklasistów od września czeka wiele niespodzianek. Jedną z nich jest innowacja z języka angielskiego. Uczniowie klas pierwszych będą mieli dodatkowe godziny nowatorskich zajęć językowych. Szczegóły w prezentacji poniżej:

Przypominamy, że nie muszą Państwo kupować żadnych podręczników (oprócz religii). Wszystkie materiały edukacyjne nasi uczniowie otrzymają we wrześniu. Informacje organizacyjne zostaną opublikowane na stronie internetowej w drugiej połowie sierpnia.

Do zobaczenia ;-)

 

 

Piotr Kędroń

dzień

informacja

piątek 12 czerwca

Dzień wolny od zajęć zdalnych

(tylko zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów rodziców pracujących)

poniedziałek 8 czerwca

wtorek 9 czerwca

środa 10 czerwca

Ostatnie terminy konsultacji klas 4-8 – zapisy elektroniczne do 6 czerwca poprzez arkusz:

(kliknij, aby zapisać się)

wtorek 16 czerwca

środa 17 czerwca

czwartek 18 czerwca

Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć zdalnych (tylko zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów rodziców pracujących)

piątek 26 czerwca

Zakończenie roku szkolnego.

Dzień wolny od zajęć zdalnych

Szczegółowy harmonogram odbioru świadectw zostanie podany w ostatnim tygodniu nauki.

 

Piotr Kędroń

W pierwszym tygodniu czerwca 1-5 będzie możliwość konsultacji uczniów z nauczycielami przedmiotów matemetyczno-przyrodniczych. Uczeń przychodząc na konsultacje przynosi podpisane przez rodzica oświadczenie:
(pobierz dokument).

Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa prosimy zapisywać się na poszczególne konsultacje wypełniając poniższy formularz:

konsultacje 01-05 czerwca dla uczniów klas 4-7 mat-przy
pierwsze zapisy do 29 maja