Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
Piotr Kędroń

 

  

Drodzy Rodzice, przypominamy, że w ramach wzmocnienia współpracy w zakresie monitorowania bezpieczeństwa w szkole, na parterze przy sali nr 1 znajduje się anonimowa skrzynka na sygnały, do której można wrzucać informacje dotyczące zagrożeń i działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Piotr Kędroń

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 17 do 28 czerwca br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

✔️ we wrześniu 2019 r. będą uczyć się w kl. VII lub VIII szkoły podstawowej, 
w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;

✔️ w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,80 😃

✔️ w roku szkolnym 2018/2019 z trzech wybranych przedmiotów:

🧠 matematycznych 
🦋 przyrodniczych 
💻 informatycznych 
🇪🇺 języków obcych nowożytnych 
📊 przedsiębiorczości 
💾 przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych 
uzyskali średnią nie niższa niż 4,60 😃

– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2018 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto).

Wniosek, regulamin oraz oświadczenia do pobrania w linku poniżej ⬇️⬇️⬇️⬇️😃😃😃

https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iii/

 
Piotr Kędroń

 

Zgodnie z harmonogramem w czwartek odbędą się ostatnie w tym roku szkolnym konsultacje Rodziców uczniów z nauczycielami. Klasa 5c będzie miała spotkanie z wychowawcą, w pozostałych klasach będą tylko konsultacje z wychowawcami i nauczycielami uczącymi w godzinach: 

klasy 1-3 1700
klasy 4-5 1800
klasy 6-8 1900

 

Piotr Kędroń

W zakładce informacje (dawniej aktualności) będą umieszczane informacje dotyczące organizacji pracy szkoły np. terminy spotkań z rodzicami, egzaminów, rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego itp.

Wydarzenia z życia szkoły np. akademie, wycieczki, uroczystości szkolne itp. będą publikowane w zakładce aktualności z życia szkoły.