Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
Piotr Kędroń

Drodzy Rodzice, przypominamy, że zgodnie z zawarta umową, wypożyczone tablety należy zwrócić do 29 czerwca. W poniedziałek zwroty będą przyjmowane od godziny 1000 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Piotr Kędroń

W piątek 26 czerwca od godziny 1000 będzie można odebrać świadectwa według poniższego harmonogramu.

W obecnej sytuacji nie ma obowiązku odbioru świadectwa w czerwcu. Uczniowie lub rodzice będą mogli zrobić to w późniejszym terminie, nawet we wrześniu. Jedynie klasy ósme, ze względu na rekrutacje do szkół średnich muszą odebrać świadectwo ukończenia szkoły.

Po odbiór świadectwa może przyjść uczeń, który jest zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może przyjść uczeń lub rodzic, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 Ze względów bezpieczeństwa uczniowie na terenie szkoły muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos. Podczas oczekiwania na odebranie świadectwa odległość między uczniami musi wynosić co najmniej 1,5 m. Świadectwa będą wręczać wychowawcy w wyznaczonym miejscu na każdym piętrze (szczegóły w szkole). Podczas odbioru świadectwa uczniowie mają zakryte usta i nos.

Do szkoły wchodzimy przez główne drzwi od strony kościoła, natomiast ze szkoły wychodzimy przez drzwi od strony murów. Oczekując na wejście do szkoły uczniowie są zobowiązani zachować między sobą odstęp 2 m, ustawiając się od drzwi w kierunku rynku.

godziny odbioru świadectwa

klasy

piętro 

1000-1100

8a

8b

8c

1

2

3

1200-1220

7a

7b

7c

1

2

3

1230-1250

6a

6b

1

2

1300-1320

6c

6d

6e

1

2

3

1330-1350

5a

5b

1

2

1400-1420

5c

5d

1

2

1430-1450

5e

4a

4b

1

2

3

1500-1520

1a

1b

1c

parter

1

2

1530-1550

2a

2b

2c

parter

1

2

1600-1620

3a

3b

3c

parter

1

2