Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
Piotr Kędroń

Drodzy Rodzice, przypominamy, że zgodnie z zawarta umową, wypożyczone tablety należy zwrócić do 29 czerwca. W poniedziałek zwroty będą przyjmowane od godziny 1000 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Piotr Kędroń

W piątek 26 czerwca od godziny 1000 będzie można odebrać świadectwa według poniższego harmonogramu.

W obecnej sytuacji nie ma obowiązku odbioru świadectwa w czerwcu. Uczniowie lub rodzice będą mogli zrobić to w późniejszym terminie, nawet we wrześniu. Jedynie klasy ósme, ze względu na rekrutacje do szkół średnich muszą odebrać świadectwo ukończenia szkoły.

Po odbiór świadectwa może przyjść uczeń, który jest zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może przyjść uczeń lub rodzic, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 Ze względów bezpieczeństwa uczniowie na terenie szkoły muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos. Podczas oczekiwania na odebranie świadectwa odległość między uczniami musi wynosić co najmniej 1,5 m. Świadectwa będą wręczać wychowawcy w wyznaczonym miejscu na każdym piętrze (szczegóły w szkole). Podczas odbioru świadectwa uczniowie mają zakryte usta i nos.

Do szkoły wchodzimy przez główne drzwi od strony kościoła, natomiast ze szkoły wychodzimy przez drzwi od strony murów. Oczekując na wejście do szkoły uczniowie są zobowiązani zachować między sobą odstęp 2 m, ustawiając się od drzwi w kierunku rynku.

godziny odbioru świadectwa

klasy

piętro 

1000-1100

8a

8b

8c

1

2

3

1200-1220

7a

7b

7c

1

2

3

1230-1250

6a

6b

1

2

1300-1320

6c

6d

6e

1

2

3

1330-1350

5a

5b

1

2

1400-1420

5c

5d

1

2

1430-1450

5e

4a

4b

1

2

3

1500-1520

1a

1b

1c

parter

1

2

1530-1550

2a

2b

2c

parter

1

2

1600-1620

3a

3b

3c

parter

1

2

 

 

Piotr Kędroń

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
   
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
   
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
   
 4. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu z czarnym tuszem i linijki.
   
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
   
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
   
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
   
 9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
    
 10. Po zakończonym egzaminie zdający udaje się do wyjścia i opuszcza teren szkoły.
 
 
Piotr Kędroń

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

trudna sytuacja sprawiła, że nie możemy jeszcze spotkać się w naszej szkole. Wykorzystując cyfrowe zaplecze edukacyjne, udostępniamy listę uczniów przypisanych do poszczególnych klas:

uczniowie klas 1 (proszę kliknąć na ten tekst).

Aby móc zobaczyć listę należy wpisać hasło, które zostało do Państwa wysłane SMS na numer podany podczas rekrutacji.

Pierwszoklasistów od września czeka wiele niespodzianek. Jedną z nich jest innowacja z języka angielskiego. Uczniowie klas pierwszych będą mieli dodatkowe godziny nowatorskich zajęć językowych. Szczegóły w prezentacji poniżej:

Przypominamy, że nie muszą Państwo kupować żadnych podręczników (oprócz religii). Wszystkie materiały edukacyjne nasi uczniowie otrzymają we wrześniu. Informacje organizacyjne zostaną opublikowane na stronie internetowej w drugiej połowie sierpnia.

Do zobaczenia ;-)